Facebook_icon.png (4 625 bytes)

Infotrend Bardejov


Firma vznikla v roku 1996 v meste Bardejov v Prešovskom kraji. Zakladateľom a majiteľom firmy je Ing. Ján Pecuch, ktorý v horeuvedenom roku začal podnikať ako fyzická osoba na základe živnostenského listu s predmetom – realitná činnosť. Ing. Ján Pecuch v roku 1990 úspešne ukončil štúdium na Technickej univerzite v Košiciach v odbore Elektronické počítače ako programátor databázových systémov. Od roku 1992 – 1996 pracoval na Správe katastra v Bardejove ako správca počítačovej siete a správca digitálnej mapy okresu Bardejov. V rokoch 1994 – 1996 pracoval ako metodik a školiteľ pri nasadzovaní informačných systémov do evidencie katastra nehnuteľnosti pre Prešovský a Košický kraj a zároveň ako člen komisie pre informatiku pri Urade geodézie, kartografie a katastra SR v Bratislave. V roku 2002 sa firma INFOTREND s 3 zamestnancami (2 realitní agenti a 1 administratívny pracovník) pretransformovala na právnickú osobu INFOTREND s.r.o. Bardejov. V rokoch 2002 - 2003 pracoval ako riaditeľ Okresného stavebného bytového družstva, kde nazbieral praktické skúsenosti v oblasti správcovstva 3.000 bytov a investičnej výstavby.

Za posledných 10 rokov sme sa priamo podieľali pri väčšine investičných akcií v meste a okrese ako napr.
- Predaj zrekonštruovaných bytov na ul. Štefánikova (CACTUS)
- Predaj zrekonštruovaných bytov na ul. Ťačevská (Medic park)
- Predaj zrekonštruovaných bytov na ul. Stocklova (v centre mesta)
- Predaj zrekonštruovaných bytov a nebytových priestorov na ul. Partizánska (Bocian komplex)
- Vysporiadavanie pozemkov a následný predaj pod obytnými domami pre Mesto Bardejov
- Vypracovanie podkladov pre hromadný predaj bytov podľa zákona 182/93 z.z. (Bardejovské trojárne, JAS a.s., obecné úrady, konkurzní správcovia, poľnohospodárske družstvá)
- Vysporiadavanie pozemkov pre výstavbu investičných zámerov (výrobné prevádzky, firmy, bytová výstavba a pod.)

Máme viacročné skúsenosti s riešením predaja resp. zámeny bytov pre vlastníkov a nájomníkov, ktorí sa dostali do finančných problémov a potrebujeme pomoc pri zastupovaní pred exekútormi, dražobnými spoločnosťami.


Bezplatné služby !!!

Ponúkame bezplatné po- radenstvo a služby, pri vybavovaní hypotekár- nych a spotrebných úve- rov, k financovaniu kúpy nehnuteľnosti.

narks.png (44,884 bytes)